Quý khách hàng giao dịch qua tài khoản ngân hàng :

Chủ Tài khoản : TIÊU PHƯƠNG VI

Tài khoản : 70201 7979 6868

Ngân hàng : MB BANK ( Ngân Hàng Quân Đội)