Gậy chạy trail Carbon Aonije E4087

Gậy chạy trail Aonijie có 5 đoạn gậy với khả năng nổi bật dễ dàng điều chỉnh từ 100 lên 130cm dễ dàng, nhanh chóng. Sản phẩm hỗ trợ bạn trong nhiều hoạt động thể thao, vận động.

 

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.