Gel GU – Vị Cà Phê Espresso

44.000VNĐ

Mỗi gói gel GU – vị cà phê Espresso cung cấp 100 Calories, giúp bạn hấp thụ nhanh chóng, chuyển hóa hiệu quả. Ngoài ra, sản phẩm cung cấp điện giải, Axit Amin, nguồn Carbohydrate đơn và phức hợp.   

 

Chọn số lượng: