Gel GU – Vị Mạch Nha Mặn

44.000VNĐ

Mỗi gói gel GU – vị mạch nha mặn cung cấp 100 Calories, giúp bạn hấp thụ nhanh chóng, chuyển hóa hiệu quả. Ngoài ra, sản phẩm cung cấp điện giải, Axit Amin, nguồn Carbohydrate đơn và phức hợp.   

 

Chọn số lượng: