Hộp Gel GU – Vị Campfire S’mores

897.000VNĐ

Hộp Gel GU – Vị Campfire S’mores gồm 24 gói gel. Mỗi gói gel cung cấp 100 Calories, cho khả năng cung cấp năng lượng ổn định, dễ dàng hấp thụ, chuyển hóa hiệu quả.

 

Chọn số lượng: